g3020

Избор на изпълнител за доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ – Добрич, в качеството си на партньор и бенефициент по проект Pro-Extour: "Насърчаване на туризма  на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се реализира в рамките на СОП „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран център по проект BSB-1145 Pro-Extour: "Насърчаване на туризма  на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“

Условията и документацията за участие са прикачени към настоящото съобщение , а така също могат да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17.00 ч. на 13.09.2021г. на посочените в публичната покана адреси.

До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

 

 

Октомври 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria